web statistic

روند برگشت کالا (در صورت تمایل)

 به هر دلیل، و در صورت انصراف شما از محصول خریداری شده، تنها ظرف مدت 7 روز پس از تاریخ خرید محصول، میتوانید خرید خود را به همراه بسته ارسالی و فاکتور خرید خود، به آدرس ما پست کرده و به فروشگاه باران بازگشت دهید. ما پس از در یافت محصولات از طرف شما، و بررسی آن، موظف هستیم حداکثر در مدت 48 ساعت پس از دریافت محصول، وجه کامل دریافتی را به حساب مشتری بازگردانیم.

 

توجه:

- حتما تصمیم خود را در جهت برگشت کالا، و همچنین شماره حساب خود را قبل از ارجاع محصول، توسط ایمیل و یا تماس تلفنی به همکاران ما اطلاع دهید.

- در صورت باز شدن یا مورد استفاده قرار گرفتن هر محصول،... شامل شرایط برگشت کالا نخواهد بود.